SỨC MẠNH KỲ DIỆU Của lãi kép

"3 golden rules for investing: practise value investing, estimate intrinsic value and compound interest"

"3 quy tắc vàng trong đầu tư: Tích luỹ dài hạn, Lợi ích kép và Chọn đúng tài sản sinh lời"

“Compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it, earns it; he who doesn't, pays it”

“Lãi suất kép là kỳ quan thứ 8 của thế giới. Ai hiểu được nó từ đó sẽ kiếm được tiền, còn những ai không hiểu… sẽ phải trả giá cho nó”

LÃI KÉP - ĐÒN BẨY TRỢ LỰCX2 phần thưởng cho sự kiên trì,
kỷ luật, tiết kiệm và chiến lược chọn kênh tích luỹ nhất quán

TỨ TRỤLàm nên sức mạnh diệu kỳ của lãi kép

Lãi suất

Nguyên tắc tận dụng lãi kép là tái đầu tư số tiền lãi nhận được. Lãi càng cao thì tiền lãi nhận được càng lớn, đồng thời tiền lời sẽ tăng trưởng càng lớn ở những kỳ tiếp theo.

Tần suất

Đây là các mốc thời gian mà tiền lãi được gộp vào tiền gốc. Tần suất nhập lãi vào tiền gốc càng nhiều thì tài sản bạn tích lũy được sau chu trình lãi kép càng lớn.

Thời gian

Khi bạn tận dụng lãi kép một cách có kế hoạch và nghiêm túc trong thời gian dài, thì số tiền bạn tích lũy được sẽ nhân lên gấp nhiều lần.

Số tiền gốc

Số tiền gốc càng lớn, tiền lãi tại các giai đoạn tiếp theo sẽ càng cao.

TRẢI NGHIỆM TÍCH LUỸ CHUYÊN BIỆTVà đặc quyền vượt trội

BIỂU LÃI SUẤT TIẾT KIỆM ONLINE
USAVINGS TRÊN UMEE APP

(hiệu lực từ ngày 1/11/2022)

Download App