Quyền lợi hấp dẫn

Lương cố định đến2.900.000/tháng

Hoa hồng trực tiếp đến5%

Được đào tạo nghiệp vụ bởi Umee

Các bước trở thành ctv

Bước 1: Tải App Umee

Bước 2: Đăng ký ngay tài khoản Umee

Bước 3: Đăng ký trở thành cộng tác viên

Mở tài khoản Umee
100% trực tuyến

Scan QR code
để tải ngay Umee

Ứng dụng trên
thiết bị iPhone

Ứng dụng trên
thiết bị Android

Download App